Υποβάλετε τις περιλήψεις σας έως 02.04

Η ηλεκτρονική υποβολή περιλήψεων θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 2 Απριλίου 2021. Στο φετινό 4ο Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας οι περιλήψεις που θα εγκριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα παρουσιαστούν με τη μορφή (μαγνητοσκοπημένων) Προφορικών Ανακοινώσεων διάρκειας 8 λεπτών.

Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να υποβάλουν εργασίες στις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

  • Φαρμακοεπιδημιολογία στην πανδημία Covid-19
  • Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοοικονομία
  • Φαρμακοεπιδημιολογία και Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
  • Φαρμακοεπιδημιολογικές Μελέτες & Πολιτική Φαρμάκου
  • Φαρμακοεπιδημιολογία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • «Μεγάλα Δεδομένα» στη Διαχείριση Νοσημάτων και τη φαρμακευτική περίθαλψη
  • Η οπτική των επαγγελματιών υγείας για τη Φαρμακοεπιδημιολογία
  • Φαρμακοεπαγρύπνηση: Ο ρόλος των ιατρών και των φαρμακοποιών
  • Φαρμακοεπιδημιολογία και συνταγογράφηση: κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις
  • Ο ρόλος των ασθενών στη Φαρμακοεπιδημιολογική και Κλινική Έρευνα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ