Αθανάσιος Σαΐτης

Αθανάσιος Σαΐτης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Ο Θανάσης Σαΐτης, MD, MSc, αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική Ιατρική» στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Εργάζεται ως κλινικός γιατρός και ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος του παραπάνω εργαστηρίου, με ερευνητικά και διδακτικά καθήκοντα. Παράλληλα, εκπονεί διδακτορική διατριβή πάνω στη φαρμακοκινητική των αντιψυχωτικών φαρμάκων σε πειραματικά μοντέλα σε επίμυες.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την εφαρμογή εργαλείων της επιχειρησιακής έρευνας (operations research) και της θεωρίας ελέγχου στην ιατρική και ιδιαίτερα στη φαρμακολογία.