Αθανάσιος Σκουτέλης

Αθανάσιος Σκουτέλης

Καθηγητής, Διευθυντής Β’ Παθολογικής Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

Ο Αθανάσιος Σκουτέλης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας της ιδίας Σχολής. Μετεκπαιδεύθηκε στο Πανεπιστήμιο Northwestern στο Σικάγο των Η.Π.Α., στις Λοιμώξεις.

Το 2000 εξελέγη Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας υπηρετήσει σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας από το 1985. Από το 2004 έως το 2018 ήταν Συντονιστής Διευθυντής της Ε’ Παθολογικής Κλινικής και του Τμήματος Λοιμώξεων του Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός».

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε 200 ανακοινώσεις σε Συνέδρια. Έχει διατελέσει και είναι μέλος πολυάριθμων Επιτροπών και Συμβουλίων, ενδεικτικά: ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. (μέλος Δ.Σ.), ECDC (μέλος Δ.Σ.), Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας και Κλινικών Μελετών, Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων.