Αικατερίνα-Μιχαέλα Τόμου

Αικατερίνα-Μιχαέλα Τόμου

Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Ε.Κ.Π.Α.

Η Αικατερίνα-Μιχαέλα Τόμου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές στο ίδιο Τμήμα, στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Ε.Κ.Π.Α. Σήμερα, είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Φαρμακευτικής, στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Ε.Κ.Π.Α. με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια Ελένη Σκαλτσά. Η διδακτορική της έρευνα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και εστιάζει στη φυτοχημική και φαρμακολογική μελέτη φυτών με υψηλή εθνοφαρμακολογική σημασία για τη χώρα μας. Το διάστημα 2019-2020 ήταν υπότροφος του ιδρύματος Fulbright στο Πανεπιστήμιο του Harvard (Βοστώνη, Η.Π.Α.), διεκπεραιώνοντας έρευνα στο αντικείμενο της Βιοπληροφορικής.

Μέχρι σήμερα έχει 18 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 20 αναρτημένες και προφορικές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.