Αλέξανδρος Μπέρλερ

Αλέξανδρος Μπέρλερ

UNICOM WP 6 Leader, Γνώμων Πληροφορική, Αντιπρόεδρος HL7 Hellas

Ο Δρ Αλέξανδρος Μπέρλερ είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του ΑΠΘ από το 1995, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΔΠΜΣΒΙΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1997 και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ΔΠΜΣΒΙΤ το 2009 με αντικείμενο τη διαλειτουργικότητα σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου πολιτοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος υγείας. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης – ερευνητής στο εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ από το 1996 με συμμετοχή σε πληθώρα ερευνητικών έργων. Από το 2002 μέχρι και το 2006 εργάστηκε ως project director στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ με αντικείμενο τον σχεδιασμό και παρακολούθηση μεγάλων έργων πληροφορικής στην Υγεία.
Μεταξύ άλλων, σήμερα συνεργάζεται ως διευθυντής του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών της Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των διεθνών έργων της εταιρίας. Έχει συμμετάσχει ενεργά από το 2008 στη δημιουργία των υποδομών διασυνοριακής υγείας για την Ευρώπη (έργα epSOS, Expand, Antilope, eStand,ards, κοινότητα ανοιχτού λογισμικού openNCP, eHDSI, JAseHN, X-eHealth, UNICOM, κλπ.), ενώ συμμετέχει σε πληθώρα διεθνών έργων ηλεκτρονικής υγείας και διαχείρισης προτύπων στην υγεία στην Κύπρο, Μάλτα, Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Φιλανδία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Ιταλία, Τσεχία, κλπ. Επίσης, ασκεί καθήκοντα διευθυντή υπηρεσιών (IHE Services) για λογαριασμό του IHE Europe σε όλη την Ευρώπη. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και ινστιτούτων (ΙΕΕΕ, ACM, HIMSS), μέλος αρκετών επιτροπών της IHE Europe και πρόεδρος HL7 Hellas, του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνή φορέα προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία, HL7 International μέχρι το 2020.