Αναστασία Πανταζοπούλου-Φωτεινέα

Αναστασία Πανταζοπούλου-Φωτεινέα

MD, MSc, PhD, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Ιατρός Εργασίας, τ. Γεν. Δ/ντρια Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, Σύμβουλος Εθελοντικά Αμισθί, Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis

Η Αναστασία Πανταζοπούλου-Φωτεινέα είναι Ιατρός Δημόσιας Υγείας και Ειδικός Ιατρός Εργασίας, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1987), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε θέματα Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (1988) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990). Έχει διατελέσει στέλεχος του ΥΠΕΧΩΔE από το 1977, ενώ από το 2003 υπηρέτησε στο Υπουργείο Υγείας για αρκετά χρόνια ως Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής μέχρι τη συνταξιοδότησή της. Λόγω θέσεως, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα τόσο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για θέματα που αφορούσαν στην προστασία του περιβάλλοντος είτε για θέματα δημόσιας υγείας και έχει δημοσιευμένο έργο σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει λάβει μέρος τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως ομιλήτρια. Μετά τη συνταξιοδότησή της από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας το 2012, συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες ως σύμβουλος (εθελοντικά-αμισθί) στο Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis.