Αχιλλέας Γραβάνης

Αχιλλέας Γραβάνης

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητής, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ

Ο Αχιλλέας Γραβάνης είναι Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Βιοϊατρικής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) και Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). Επίσης, διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), συνεργαζόμενος Καθηγητής Έρευνας στο Κέντρο Ανάπτυξης Φαρμάκων του Πανεπιστήμιου Northeastern της Βοστώνης, συνιδρυτής της spinoff εταιρείας βιοτεχνολογίας Bionature και συνεργαζόμενος Κύριος Ερευνητής της εταιρείας βιοτεχνολογίας Emulate του Παν/μιου Harvard. Έχει δημοσιεύσει 146 ερευνητικές εργασίες στο Pubmed (h-index: 48). Η ερευνητική του ομάδα αναπτύσσει συνθετικές ενώσεις, αγωνιστές των υποδοχέων των Νευροτροφινών, με νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικες δράσεις και πιθανές εφαρμογές στη θεραπευτική αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Επιπρόσθετα, η ομάδα του επικεντρώνεται σε βιοτεχνολογίες τρισδιάστατων ικριωμάτων που φιλοξενούν νευρικά βλαστικά κύτταρα (brain one-a-chip) για την ανάπτυξη νευροεμφυτευμάτων για τη θεραπευτική του τραύματος του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου, καθώς και νευροοαισθητήρων για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά της νευροεκφύλισης και της εγκεφαλικής γήρανσης.