Βασίλειος Μπιρλιράκης

Βασίλειος Μπιρλιράκης

Φαρμακοποιός, MPharm, MSc - Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία, MBA - Ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, MΔΕ - Εμβόλια & Εμβολιασμοί

Ο Βασίλης Μπιρλιράκης έχει πτυχίο Φαρμακευτικής από το ΑΠΘ, καθώς επίσης και MSc στη Φαρμακευτική Φροντίδα & Φαρμακοθεραπεία, ΜΔΕ στα Εμβόλια & τους Εμβολιασμούς και MBA με ειδίκευση στις Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Από το 2007 ζει και εργάζεται στον Βόλο ως υπεύθυνος πρωτοβάθμιου φαρμακείου (φαρμακείο κοινότητας). Ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας στο φαρμακείο και αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους συναδέλφους του φαρμακοποιούς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του vbirlirakis.gr.