Βασιλική Μπενέτου

Βασιλική Μπενέτου

Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

H Βασιλική (Βίκυ) Μπενέτου είναι Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, με ειδικότητα στην Παιδιατρική, Master of Science στην Επιδημιολογία στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard και διδακτορική διατριβή στην Επιδημιολογία στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Είναι Αναπληρώτρια διευθύντρια του ΠΜΣ «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, την Κλινική πράξη και τη Δημόσια υγεία» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κύριο μέλος του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Διατροφή και Υγεία που εδρεύει στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής από το 2017 έως σήμερα.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διατροφική επιδημιολογία και επιδημιολογία των χρόνιων νοσημάτων καθώς και σε θέματα διατροφής στη δημόσια υγεία.