Γεώργιος Ε. Δαφούλας

Γεώργιος Ε. Δαφούλας

Medical Officer, European Health Telematics Association - EHTEL

Ο Γεώργιος E. Δαφούλας διετέλεσε ειδικευόμενος Εσωτερικής Παθολογίας στην ΑΠΠΚ του Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ, με τρίμηνη μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη (Queen Elisabeth University Hospital, Birmingham, Bρετανία). Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, με Master of Business Administration (MBA) in Health Services Management (HSM) του Nottingham Trent University και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΚΕ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ερευνητικά έργα ψηφιακής υγείας. Έχει εργασθεί ως κλινικός συντονιστής σε μεγάλης κλίμακας πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ευρωπαϊκών προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας (Renewing Health, United4Health, Smartcare, ΑCTIVAGE, GATEKEEPER), καθώς και σε έρευνες ανάλυσης big data ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έχει μετεκπαιδευθεί στο Πανεπιστήμιο του Birmingham Βρετανίας και στο CSAIL του MIT, Βοστώνη, HΠΑ, σε κλινικές εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και έχει εργασθεί ως επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΚΕ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Feel4Diabetes, Manage Care) για την πρόληψη και θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ο Γ.E. Δαφούλας είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ), Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών για θέματα ηλεκτρονικής υγείας του Υπουργείου Υγείας. Eπίσης, έχει διατελέσει (2017-2019) τακτικό μέλος του Τομέα Ηλεκτρονικής Υγείας – Διασυνοριακής Περίθαλψης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και είναι εμπειρογνώμονας της Επιτροπής Υγείας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).