Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα

Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα

Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Α.Π.Θ.

Η Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, PhD, είναι πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το 2009, καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: α) τον σχεδιασμό (computer-aided drug design), σύνθεση και φαρμακοχημική μελέτη βιολογικά δραστικών ενώσεων, ιδιαίτερα αντιφλεγμονωδών και αντιοξειδωτικών ενώσεων, ενώσεων που αναστέλλουν παράγοντες της φλεγμονής και της πήξης του αίματος, σύνδεση της φλεγμονής με τον καρκίνο, β) την εφαρμoγή 2D & 3D υπολογιστικών προγραμμάτων στο σχεδιασμό βιοδραστικών μορίων και γ) τις in vitro/ in vivo μελέτες βιοδραστικών φυτών.
Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες ημεδαπής/αλλοδαπής, Editor in Chief σε τρία ξενόγλωσσα περιοδικά, Αssosiate Editor σε ένα ξενόγλωσσο περιοδικό, Editorial Board σε επτά ξενόγλωσσα περιοδικά και reviewer σε περισσότερα από 25 ερευνητικά ξενόγλωσσα περιοδικά.
Δημοσιευμένες περισσότερες από 276 εργασίες σε περιοδικά με σύστημα αξιολογητών (αναφορές 10250, h-53, hi=171) και περισσότερες από 500 συμμετοχές σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Συγγραφέας 9 κεφαλαίων βιβλιοσειρών. Συμμετοχή σε συγγραφική ομάδα μετάφρασης του βιβλίου «Pavia-Εργαστηριακές Τεχνικές και Πειράματα Οργανικής Χημείας».
Επιστημονικός υπεύθυνος, συνεργάτης ερευνητικών προγραμμάτων, αξιολογητής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συντονιστής εκ μέρους του Α.Π.Θ. στο δια-ιδρυματικό έργο (Consortium 7 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων) στο πλαίσιο του Horizon 2020 (RESET) «Επανεξετάζοντας την ισότητα των φύλων και την επιστημονική αριστεία».
Βραβεύσεις 2 φορές από την American Chemical Society για most assessed εργασίες, για καινοτόμο έρευνα σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και για την αριστεία στην έρευνα κατά τα έτη 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019, 2020 από το Α.Π.Θ.
Συμπεριλήφθηκε στους 98 Καθηγητές/Καθηγήτριες στην ανανεωμένη κατάταξη των πιο σπουδαίων επιστημόνων του κόσμου: “data for updated science – Wide author databases of standardized citation indicators”, 2020 που δημoσιεύθηκε από το Standford University USA με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου κατά τη διάρκεια του 2019 (ανακοίνωση 2020).