Δημήτριος Παρασκευής

Δημήτριος Παρασκευής

Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Δημήτριος Παρασκευής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες του Υπουργείου Υγείας.

Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει τους τομείς της επιδημιολογίας, της μοριακής διαγνωστικής, της μοριακής επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και των εφαρμογών της μοριακής επιδημιολογίας στη δημόσια υγεία. Είναι μέλος είκοσι διεθνών και εθνικών επιστημονικών εταιρειών και μέλος της συντακτικής επιτροπής επτά επιστημονικών περιοδικών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 210 διεθνή άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές.