Ειρήνη Αποστολίδου

Ειρήνη Αποστολίδου

Ειδική Γενικής & Οικογενειακής Ιατρικής, Κλινική Φαρμακολόγος - Φαρμακοεπιδημιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Εργ. Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Μέλος Statistic Working Group, EMA. τ. Μέλος ΕΑΑΦΑΧ Υπ. Υγείας

Η Ειρήνη Αποστολίδου είναι Ιατρός, με Ειδικότητα Γενικής-Οικογενειακής Ιατρικής και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία και MBA, ενώ το διδακτορικό της ανήκει στη θεματολογία της Φαρμακοεπιδημιολογίας χρονίων νόσων, σε πραγματικά δεδομένα. Συμμετέχει ως ακαδημαϊκή υπότροφος στην ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., όπου εκπονεί και τη διδακτορική Διατριβή της στο γνωστικό πεδίο της Φαρμακοεπιδημιολογίας.

Η κ. Αποστολίδου είναι εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) και συμμετέχει, ως ειδικός, στο Statistics Working Group του EMA. Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (HTA) του Υπουργείου Υγείας και μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενών (Patient Registries).

Συμμετέχει σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, υπήρξε προσκεκλημένη ομιλήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει επιμεληθεί εκδόσεις επιστημονικών συγγραμμάτων στον τομέα της Κλινικής Φαρμακολογίας, Φαρμακοεπιδημιολογίας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μεθοδολογία έρευνας, στατιστική ανάλυση δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων (dada mining), σχεδιασμό και διεκπεραίωση κλινικών (κυρίως φάση Ι, ΙΙ) και φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών.