Ειρήνη Β. Χατζοπούλου

Ειρήνη Β. Χατζοπούλου

Υποδιοικήτρια 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης

Η Ειρήνη Χατζοπούλου είναι πτυχιούχος Ιατρικής, Διευθύντρια Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής με άσκηση ειδικότητας στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ), Αντιπρόεδρος Α’ της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Ιατρών Ελλάδας, Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής, καθώς και Συντονίστρια εκπαίδευσης ειδικευομένων ιατρών γενικής ιατρικής σε νοσοκομεία της Β. Ελλάδας. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων, με ενεργό συμμετοχή ως εισηγήτρια, ομιλήτρια ή συντονίστρια. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιατρικά συνέδρια. Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Υποδιοικήτρια της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης.