Ελπίδα Φωτιάδου

Ελπίδα Φωτιάδου

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών, Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η Ελπίδα Φωτιάδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε Πληροφοριακά Συστήματα (Msc).

Υπηρετεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από το 1988 και από το 2014 είναι Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, με αντικείμενο την Ηλεκτρονική Υγεία, το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και το Εθνικό Μητρώο Συντάξεων.

Έχει ασχοληθεί με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, μεταξύ των οποίων του  Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο περιλαμβάνει πέραν της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας εθνικής εμβέλειας, όπως το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΦΥ, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ), τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών και το e-Ραντεβού.  Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει, ως συντονίστρια ή μέλος, σε ομάδες εργασίας της ΗΔΙΚΑ, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων SOHealth , NCPeHealth, HealtheID, EuroCAS, UNICOM και eIDAS.

Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών.

Συμμετέχει στο eHMSEG ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.