Ευαγγελία Νένα

Ευαγγελία Νένα

MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Ευαγγελία Νένα είναι Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Επίκουρη Καθηγήτρια Δημόσιας Υγιεινής – Κοινωνικής Ιατρικής – Ιατρικής Εργασίας στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και απέκτησε τον διδακτορικό της τίτλο από το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ. Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας – Ιατρός Εργασίας επί πενταετία (2010-2015), ενώ από το 2013 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, διδάσκοντας φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2020 έχει αναλάβει επιπλέον τη διεύθυνση του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ιατρικής και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ. Αποτελεί μέλος διεθνών δικτύων συνεργασίας στο πεδίο της δημόσιας και επαγγελματικής υγείας, όπως των European Burden of Disease Network, OMEGA-NET (Occupational Epidemiology), ISTANTE (International Support and Training on Asbestos Network Tool for Europe). Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>80) και ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια (>100), ενώ υπήρξε προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων.