Ευαγγελία Ντζάνη

Ευαγγελία Ντζάνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια & Διευθύντρια, Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Center for Evidence Synthesis in Health, Department of Health Services, Policy and Practice, School of Public Health, Brown University, RI, USA

Η κ. Ευαγγελία Ντζάνη, MD, PhD, είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Υγιεινής με ιδιαίτερη έμφαση στην Επιδημιολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ειδικευμένη Παιδίατρος και Επισκέπτρια Καθηγήτρια του Center for Evidence Synthesis in Health, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Brown των ΗΠΑ. Ανήκει στην Επιτροπή Επιμολυντών στην Τροφική Αλυσίδα (CONTAM Panel) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι συγγραφέας 101 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές με περισσότερες από 9.000 ετεροαναφορές στην μεθοδολογία της έρευνας, την κλινική και μοριακή επιδημιολογία και την ιατρική βασισμένη σε τεκμήρια. Συμμετέχει σε πλήθος διεθνών ερευνητικών συνασπισμών και επιστημονικών ομάδων όπως οι συνασπισμοί GEMSTONE, GEFOS, GENOMOS, CHARGE, CREDITS4HEALTH, WHO HEPA Europe, Child Health Field (Cochrane Collaboration), Bias Methods Group (Cochrane Collaboration).