Ιωάννης Αποστόλου

Ιωάννης Αποστόλου

Ο κ. Ιωάννης Αποστόλου είναι φαρμακοποιός απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Κλινική Φαρμακολογία και θεραπευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Έχει κοινοτικό στην Αλεξανδρούπολη από το 2013 έως και σήμερα.

Από το 2012-2017 υπήρξε καθηγητής στα ΔΙΕΚ Αλεξανδρούπολης στις ειδικότητες «Τεχνικός φαρμάκων και καλλυντικών προϊόντων» και «Βοηθός φαρμακείου». Είναι ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου και o DPO (Data protection officer).

Υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής σε όλα τα Συμπόσια Φαρμακοεπιδημιολογίας που πραγματοποιήθηκαν. Τέλος, έχει συγγραφικό έργο σε αρκετά περιοδικά με θέματα υγείας από το 2014