Κωνσταντίνος Πουλάς

Κωνσταντίνος Πουλάς

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Κωνσταντίνος Πουλάς είναι αναπληρωτής καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου υπηρετεί περισσότερα από 15 έτη. Διδάσκει σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Από 25ετίας ασχολείται με την αυτοάνοση νόσο Μυασθένεια και τη μελέτη του αυτοαντιγόνου της, του Νικοτινικού Υποδοχέα της Ακετυλοχολίνης. Τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει την έρευνά του στο πεδίο των προϊόντων μειωμένου κινδύνου για το κάπνισμα, τόσο σε αναλυτικό όσο και σε προκλινικό και επιδημιολογικό επίπεδο. Τέλος, δουλεύει και στο πεδίο των “electroceuticals”, όπου ασχολείται με δύο τεχνολογίες (μικρορρευμάτων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων). Τον τελευταίο χρόνο έχει στρέψει μέρος της έρευνάς του σε θέματα της πανδημίας COVID-19 δημοσιεύοντας περισσότερες από 15 σχετικές εργασίες. Έχοντας ανιχνεύσει έναν σημαντικό επίτοπο στην πρωτεΐνη SPIKE, η ερευνητική του ομάδα προσπαθεί να συσχετίσει τη λοίμωξη με ενδεχόμενη προσβολή του χολινεργικού συστήματος, ενώ παράλληλα μελετά και τους αγωνιστές των υποδοχέων TLR-7 ως φαρμακολογικά αξιοποιήσιμες δραστικές για την προφύλαξη από τη λοίμωξη. Συνεργάζεται με σειρά ιδιωτικών εταιρειών από τον χώρο της υγείας, των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά ενώ έχει 7 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σημαντικό αριθμό διακρίσεων σε διαγωνισμούς καινοτομίας.