Κώστας Αθανασάκης

Κώστας Αθανασάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ΠαΔΑ

Ο Κώστας Αθανασάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της Οικονομικής Αξιολόγησης, της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας και της Πολιτικής Φαρμάκου.

.