Ελευθέριος Θηραίος

Ελευθέριος Θηραίος

MD, Msc in Public Health, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ - Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

O Ελευθέριος Θηραίος είναι Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Βάρης.
Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Πανεπιστήμιο Αθηνών / King’s College/ETHICS).
Μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.
Πρόεδρος της Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας της χρήσης Τ.Π.Ε. στην ΠΦΥ.
Μέλος της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών.
Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.
Μέλος Διεθνών/Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων (ενδεικτικά: International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research/ISPOR, European Review Group on Prevention and Health Promotion in Family Medicine/General Practice EUROPREV/Εθνικός Αντιπρόσωπος 2000-2010, European Academy of Teachers in General Practice/EURACT).