Νίκη Τσούμα

Νίκη Τσούμα

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η Νίκη Τσούμα, στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα της Πληροφορικής, είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1986) με εξειδίκευση στον Προγραμματισμό και την Ανάλυση Συστημάτων και αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (1998). Είναι εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για θέματα ITS Project Management και E-Government.

Η κ. Τσούμα είναι external expert της Ε.Ε. σε θέματα αξιολόγησης καινοτόμων προτάσεων για software technologies και cloud computing του Προγράμματος Η2020. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό, την ανάλυση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την εγκατάσταση μεγάλων, πολύπλοκων και κρίσιμων έργων Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ρόλους μέλους Ομάδων Διοίκησης Έργων και Υπευθύνου Έργων, επί 25 έτη θητείας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Από το 2010 μέχρι το 2014 διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα οργανοδιοικητικών αλλαγών (reengineering and change management) και θέματα διοίκησης-διαχείρισης έργων Πληροφορικής (project and risk management) και συγχρηματοδοτούμενων έργων των Γενικών Γραμματέων Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και το διάστημα 2015 έως 2017 διετέλεσε Δ/ντρια και Γενική Δ/ντρια Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2019 ήταν Δ/ντρια Πληροφορικής και Τεχνικής Λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

Διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2020. Έκτοτε, διατελεί Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.