Νικόλαος Σ. Θωμαΐδης

Νικόλαος Σ. Θωμαΐδης

Καθηγητής, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Νίκος Θωμαΐδης γεννήθηκε στο Μανχάιμ της Γερμανίας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Αναλυτική Χημεία. Από το 2018 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας» του Τμήματος Χημείας. Ταυτόχρονα, είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Ιχνοανάλυσης και Φασματομετρίας Μάζας (Τrams), η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθόδων για την ανίχνευση και ταυτοποίηση νέων ενώσεων με έμφαση σε εφαρμογές στη χημεία τροφίμων και χημεία περιβάλλοντος, με τη χρήση φασματομετρίας μαζών, και έχει συνεχή ερευνητική δραστηριότητα τα τελευταία 25 χρόνια. Η επιστημονική του ομάδα αριθμεί 7 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 16 υποψήφιους διδάκτορες, 9 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 2 χημικούς αναλυτές. Σημαντικό τμήμα της επιστημονικής του δραστηριότητας είναι η Επιδημιολογία των Λυμάτων, η οποία έγινε γνωστή ως μέθοδος λόγω της πανδημίας του Covid 19, αλλά μπορεί και μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη Δημόσια Υγεία, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες ενός πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο και με μη παρεμβατικό τρόπο. Ο κ. Θωμαΐδης διαθέτει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ παράλληλα είναι επιβλέπων σε πλήθος μεταδιδακτορικών, διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών. Η παρουσία του σε συνέδρια και διαλέξεις της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας είναι πλούσια. Τέλος, παράλληλα με το εκπαιδευτικό και επιστημονικό του έργο, από το 2018 εκτελεί χρέη Προέδρου στην Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών.