Σοφία Καραβέργου

Σοφία Καραβέργου

Φαρμακοποιός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σοφία Καραβέργου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Κατερίνη. Σπούδασε στο τμήμα Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα έτη 2013-2018. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εκπόνησε τη διπλωματική της εργασία στον τομέα της Φαρμακογνωσίας και ασχολήθηκε με τη μελέτη του βασιδιομύκητα Ganoderma adspersum. Ως απόφοιτη της Φαρμακευτικής απέκτησε επιπλέον εργαστηριακή εμπειρία, εργαζόμενη για τρεις μήνες στο πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Σήμερα, είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Ανάπτυξη φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική» και εξειδικεύεται στην «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων» στον τομέα της Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογίας. Ερευνητικά, ασχολείται με τη φυτοχημική μελέτη φαρμακευτικών φυτών και με τις βιολογικές τους δράσεις με τεχνικές in vitro. Παράλληλα εργάζεται ως κοινοτικός φαρμακοποιός. Το τελευταίο διάστημα έχει καλλιεργήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάνω στη συμμετοχή της σε επιστημονικά συνέδρια.