Στάμος Αρχοντής

Στάμος Αρχοντής

Δημοσιογράφος/Fact checker στη σελίδα Ellinika Hoaxes

Ο Στάμος Αρχοντής είναι πτυχιούχος Χημείας (B.Sc.) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επικοινωνιολόγος της επιστήμης μέσω του YouTube στο οποίο διατηρεί το επιστημονικό κανάλι “The Mad Scientist”. Αυτή την εποχή παρακολουθεί το αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο “Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism” στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πληθώρα σεμιναρίων και εκδηλώσεων σχετικά με το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο “The role of EU civil society in a globalized world of communications”, όπου εξετάσθηκε μεταξύ άλλων το πρόβλημα των ψευδών ειδήσεων στην Ελλάδα. Συμμετείχε επίσης ως συγγραφέας, για το κεφάλαιο με τίτλο “The war against fake news in the digital age and the weapons in our intellectual arsenal”, στην peer-reviewed έκδοση του European Integration and Democracy Series, που εκδίδεται από το Κέντρο Δημοκρατικών Σπουδών (CDDS) του Πανεπιστημίου Białystok στην Πολωνία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Vrije Universiteit Brussel του Βελγίου.