Τάκης Παναγιωτόπουλος

Τάκης Παναγιωτόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Υγείας - Υγείας Παιδιού της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Ο Τάκης Παναγιωτόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Υγείας – Υγείας του Παιδιού της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την COVID-19.

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική (Αθήνα) και τη Δημόσια Υγεία (Λονδίνο). Έχει εργασθεί στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (1989-2002), με κύριο αντικείμενο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των παιδιών και την οργάνωση κοινοτικών προγραμμάτων πρόληψης. Ήταν Υπεύθυνος του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ, μετέπειτα Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – ΚΕΕΛΠΝΟ) (2002-2004) και κατόπιν Επιστημονικός Υπεύθυνος του ίδιου Τμήματος (2008-2010). Μετείχε από θέσεις ευθύνης στην αναδιοργάνωση του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης στην Ελλάδα (2003-2004), στην επιτήρηση και αντιμετώπιση μεγάλων συμβάντων δημόσιας υγείας στη χώρα όπως SARS (2003), πανδημία γρίπης Α/Η1Ν1 (2009), επιδημία νόσου από ιό Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα (2010) κ.ά.

Την περίοδο 2005-2018 ήταν Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, υπεύθυνος για τη διδασκαλία δημόσιας υγείας της παιδικής ηλικίας και επιδημιολογίας & πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων. Είχε ευθύνη για ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την υγεία των παιδιών, όπως εκτίμηση αναγκών υγείας, μελέτη εμβολιαστικής κάλυψης πανελλαδικά, επίδραση οικονομικής κρίσης στην περιγεννητική υγεία, καθώς και για προγράμματα παρέμβασης, όπως εμβολιασμός σε κέντρα διαμονής προσφύγων.