Χαράλαμπος Καρανίκας

Χαράλαμπος Καρανίκας

Δρ, Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ

Ο Χαράλαμπος Καρανίκας, είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Senior Researcher στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιατρική Σχολή), μέλος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EUnetHTA JA3 για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. Είναι υπεύθυνος για την Ηλεκτρονική Υγεία στην Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ), και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ), μέλος της ομάδας που αναπτύσσει τα συνταγογραφικά πρωτόκολλα που ενσωματώνονται στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ). Τέλος είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος ηλεκτρονικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, αρμόδιος για την εφαρμογή του ESY.net (Εθνικό σύστημα συλλογής δεδομένων από τα νοσοκομεία), μέλος της ομάδας υλοποίησης των ελληνικών DRGs, και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Υπουργείου για την παρακολούθηση των συστημάτων πληροφορικής του ΕΣΥ. Επιπλέον ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), ενός ανεξάρτητου οργανισμού με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας. Διετέλεσε, επίσης, μέλος του PARENT (Cross Border Patient Registries Initiatives) Executive Committee.
Ο Χαράλαμπος Καρανίκας είναι πτυχιούχος της Σχολής Θετικών Επιστημών, τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (M.Sc.) με ειδίκευση Επιστήμη Πληροφορικής από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ (UMIST) και διδακτορικό τίτλο (PhD) επίσης από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ με αντικείμενο Temporal Text Mining στη διαχείριση δεδομένων υγείας.