Χαρά Κανή

Χαρά Κανή

Φαρμακοποιός, ΜSc, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ - Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκου

Η Χαρά Κανή, ΜSc, PhD, είναι Φαρμακοποιός και σήμερα κατέχει τη θέση της Προϊσταμένης Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Είναι επίσης, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στο Δίκτυο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Φαρμακευτική Σχολή
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με Ειδίκευση στην Κλινική Φαρμακευτική, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Φαρμακευτική Σχολή, Τμήμα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
  • Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Φαρμακολογίας
  • Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
  • Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα: «Εκπόνηση έμμεσων συγκρίσεων για φαρμακευτικά προϊόντα»
  • Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στο excel και Power BI