Χρίστος Πέτρου

Χρίστος Πέτρου

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόγραμμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ο Δρ. Χρίστος Πέτρου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων στο Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Συντονιστής του Προγράμματος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Τμήματος Επιστημών Υγείας. Έχει διδάξει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire. Προηγουμένως (2006-2013) ο Δρ. Πέτρου ήταν επικεφαλής του Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και Έφορος Φαρμακευτικής. Ο Δρ. Πέτρου διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, καθώς και μέλος άλλων επιστημονικών Επιτροπών. Προεδρεύει επίσης της Επιτροπής Βιοηθικής Αξιολόγησης Κλινικής και Βιοϊατρικής Έρευνας Α΄ της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Αρχής Κατά των Εξαρτήσεων.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στο σχεδιασμό, την απομόνωση ή τη σύνθεση και τη βιολογική αξιολόγηση πεπτιδίων και άλλων βιοδραστικών ενώσεων.
Από τον Νοέμβριο του 2020 είναι αμισθί Επιστημονικός Σύμβουλος του Κυπριακού Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη και παρακολούθηση του εμβολιαστικού προγράμματος έναντι του SARS-Cov2.